Học trải nghiệm tại vườn sinh thái

Ô Môn - Cần Thơ
Thời lượng: 90 phút
Kỹ năng: Thuyết trình, Làm việc nhóm