Trong cuộc sống ngày càng hiện đại, việc phát triển kỹ năng sống càng trở nên là một nhu cầu không thể thiếu. Trung tâm đào tạo kỹ năng Quốc Tế Hòa Bình tự hào là một trong những lựa chọn hàng đầu của Phụ Huynh. Chúng tôi không chỉ đào tạo về Kỹ năng sống, Giá trị sống cho học viên mà gắn liền với mỗi chương trình đào tạo một mong muốn mang đến những giá trị sống đích thực nhằm giúp các em không những thành thục kỹ năng mà còn trưởng thành hơn trong nhân cách.

Truy cập kynang.peace.edu.vn để tìm hiểu về kỹ năng Quốc Tế Hòa Bình.